AQUAS vodní díla, s.r.o.

Společnost  se od svého založení v roce 1994 zabývá prováděním vodohospodářských staveb, dodávkou a opravami technologických celků vodních děl a povrchovými úpravami ocelových konstrukcí.

Rozšíření firmy o stavební  složku umožnilo   zaměřit se na ucelenou dodávku vodohospodářských staveb, jako jsou jezy, rybníky male vodní elektrárny, čistírny odpadních vod ale  také vodovody a kanalizace, chodníky komunikace a stavby pozemního charakteru. 

 

REFERENČNÍ STAVBY

Jevišovka, hrázová propust

Investor:  Povodí Moravy, s.p. Cena vč. DPH:  1 399 000 Kč bez DPH Doba výstavby:  květen 2006

Odbahnění říčních ramen – OBELISK

Investor:  Ing. František Fabičovič Cena vč. DPH:  6 214 000 Kč vč. DPH Doba výstavby:  prosinec 2006 - březen 2007

VD Znojmo

Investor:  Povodí Moravy, s.p. Cena vč. DPH:  52,1 mil. Kč vč. DPH Doba výstavby:  červen 2005 - září 2006